Ką daryti jeigu bibliotekoje neliko knygų?

Kreipkitės į visus Bibliotekos naudotojus: kaimynus, draugus ir pažįstamus prisidėti prie judėjimo ir padovanoti knygas. Informuokite juos apie tai, kad jie gali parodyti dėmesį atnešdami ir palikdami įvairias knygas bibliotekėlėje. Tačiau neleiskite žmonėms manyti, kad kažkas vienas (pavyzdžiui Jūs) yra atsakingas už sėkmingą bibliotekėlės funkcionavimą. Kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo geriau.

#
#
#
#
#